Làm việc với GS Johnston (Sydney Uni.)

GS JOHNSTON (ĐH SYDNEY) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN Sáng thứ 6 (16/12), Giáo sư Johnston, trưởng Khoa kỹ thuật và công nghệ thông tin (Engineering and IT), trường đại học Sydney sẽ có một cuộc gặp gỡ và làm việc tại bộ môn để cung cấp một số thông tin cần thiết về Khoa cũng như một số thông tin ...

Seminar của GS Christopher Druzgalki

GS CHISTOPHER DRUZGALKI (CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN Trong khuôn khổ buổi làm việc, ngoài việc thảo luận, trao đổi về các hướng nghiên cứu, các cơ hội hợp tác, Prof. Druzgalki cũng sẽ có một bài nói chuyện về chủ đề "Bioengineering human senses – developments and trends”. Kế hoạch buổi làm việc như sau: - 09: ...

TS Đào Việt Hùng báo cáo

TS ĐÀO VIỆT HÙNG BÁO CÁO TẠI BỘ MÔN NỘI DUNG LUẬN ÁN TS TẠI VIỆN KỸ THUẬT SHIBAURA (NHẬT) Luận án của Ts Đào Việt Hùng có tiêu đề "Phương pháp mới để đo góc nghiêng trong thiết bị y tế", trong đó Ts Hùng đề xuất một phương pháp hoàn toàn mới để đo góc nghiêng, giảm nhiễu EMI và nhiễu do ...