Dịch vụ Kỹ thuật

Với đội ngũ cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực Điện tử y sinh, ngành Kỹ thuật y sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội có khả cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật bao gồm: Chuyển giao công nghệ và cung cấp sản phẩm từ những kết quả nghiên cứu (xem thêm phần Nghiên cứu khoa học ...