Địa chỉ ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu

1. Bệnh viện Bạch Mai: Thiết bị monitor theo dõi các thông số sống của cơ thể 2. Bệnh viện E - Hà nội: Thiết bị điều trị viêm cơ khớp dùng dòng điện 3. Bệnh viện Mắt Trung ương: Thiết bị điều trị mắt sử dụng dòng Galvanic 4. Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai: 5. Khoa thận nhân tạo ...