Đào tạo Cao học

Thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm, bao gồm 2 định hướng: Định hướng ứng dụng: 36 TC Định hướng nghiên cứu: 43 TC Nội dung Mã số Tên học phần TC Khối lượng Học phần cho cả hai định hướng Kiến thức chung SS6010 Triết học 4 4(3,5-0-1-8) FL6010 Tiếng Anh - - Chuyên ngành bắt buộc(12 TC) ...

Các sản phẩm nghiên cứu

Thiết bị đo cung lượng trim trở kháng ngực BK-NICO Xuất xứ: Đề tài cấp Nhà nước Ứng dụng: Đo cung lượng tim CO và các thông số huyết động bằng phương pháp không xâm lấn trở kháng ngực ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị tim mạch nâng cao. Hướng dẫn sử dụng, Cataloge Địa chỉ đang ứng dụng: Bệnh viện Tim ...