GS. Nguyễn Đức Thuận

Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận
Học hàm, học vị: GS.TS, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp
Chức vụ, vị trí công tác: Giám đốc chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh
Phòng làm việc: 307-C9 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.38682099.
Email: thuan.nguyenduc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

 • Mạch xử lý tín hiệu y sinh
 • Thiết bị điện tử y sinh
 • Thiết kế Kỹ thuật y sinh
 • Kỹ thuật điện tử
 • Cấu kiện điện tử Tóm tắt quá trình đào tạo và công tác

1966- 1967 : Dự bị đại học tiếng Nga tại Trường Đại học tổng hợp – Ucraine
1967-1973 : Đại học Trường Năng lượng Moscova, Liên bang Nga
1982 - 1986: Học Tiến sĩ tại Trường Đại học Saint-Petersburg, Liên bang Nga
1986 - nay: Giảng viên tại Bộ môn Công nghệ điện tử và Kỹ thuật sinh, Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các chức vụ đã đảm nhiệm:

 • Phó chủ nhiệm Khoa Điện tử - Tin học (1987-1995)

 • Giám đốc chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh

 • Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh (1999-2004)

 • Trưởng Bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh (1999-2008)

 • Trưởng phòng Khoa học công nghệ ĐH BKHN (1999-2008)

 • Giám đốc Ban quản lý dự án Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT (2007-2013)

 • Trưởng ban điều hành chương trình nghiên cứu liên ngành Kỹ thuật Y sinh ĐH BKHN (2011-nay)

 • Điều phối viên Chương trình đào tạo tiên tiến “Kỹ thuật Y sinh” HUST - WISCONSIN Uni. USA (2007-nay)

 • Thành viên ban chỉ đạo Đề án Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị Y tế đến năm 2010”

  • Thành viên tổ công tác Đề án Quốc gia “Phát triển chính sách quốc gia về trang thiết bị Y tế giai đoạn 2010-2020”

Giáo trình đã xuất bản

GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, TS. Vũ Duy Hải, ThS. Trần Anh Vũ . Hệ thống thông tin y tế. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2006.
GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, TS. Nguyễn Vũ Sơn, ThS. Trần Anh Vũ. Cơ sở kỹ thuật siêu âm. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
TS. Nguyễn Thái Hà, GS.TS. Nguyễn Đức Thuận. Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2006.
TS. Hoàng Ngọc Liên, GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, TS. Nguyễn Thái Hà. An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên, Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Lệ Thủy, Ngọ Văn Toàn. Kỹ thuật điện tử, (Tái bản lần thứ 18), NXB Giáo dục, 2012. GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, TS. Vũ Duy Hải, TS. Nguyễn Phan Kiên . Mạch xử lý tín hiệu Y sinh Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2016.

Giải thưởng

 • Huy chương vì sự nghiêp Khoa học công nghệ: năm 2003 - Bộ KHCN
 • Huy chương vì thế hệ trẻ 2003 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh
 • Huy chương vàng cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm điện tử Việt Nam", Hội nghị VTĐT toàn Quốc 1998.
 • Giải nhất cuộc thi “ Sáng tạo sán phẩm khoa học công nghệ” ĐHBKHN 2005. Các công trình khoa học đã công bố

B.K. зaxapoв, H.Д.Txyaн .Metoд oцeнkи eфeфктивнocти peгyлupoвaния выxoдныx пapaмeтpoв в шupoкoм диaпaзoнe, Дeп. в BИHИ TИ, 1985,No. 5883-85, б/o 228
B.K. зaxapoв, H.Д.Txyaн, Oпрeдeлeниe диaпaзoнa peгyлupoвaния чacтoты yпpaвл яeмoгo гeнepaтopa cинycoидaлныx кoлeбaний. Дeп. в BИHИ TИ, 1985,No. 5885-85, б/o 244
B.K. зaxapoв, H.Д.Txyaн , Упpaвлeниe выxoдными пapaмeтpaми элeтpoныx cxeм. Tpyды ЛПИ, No. 414,1986. ctp.16
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung. Thiết kế Modem sử dụng kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 27+28,2001,trang 82
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung.Thiết kế thiết bị đo đa chức năng dùng máy tính. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 27+28, 2001,trang 31
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thúy Anh. Thiết kế hệ tích hợp điện thoại – máy tính. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 30+31, 2001,trang 12
Nguyễn Đức Thuận .Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị điều trị mắt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 32+33, 2002,trang 40
Nguyễn Đức Thuận.Thiết kế hệ thí nghiệm đa năng số - tương tự. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 34+35, 2002,trang 45.
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thúy Anh , Nguyễn Hữu Trung.Thực hiện hiệu quả thuật toán giải mã turbo. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 34+35, 2002,trang 49.
Nguyễn Đức Thuận .Thiết kế thiết bị điện tử dùng để điều trị bệnh viêm cơ, khớp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 36+37, 2002,trang 45
Nguyễn Đức Thuận , Nguyễn Thái Hà. Xây dựng chương trình phần mềm kiểm chuẩn thiết bị X-quang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật ,số 38+39, 2002,trang 3312.
Nguyễn Đức Thuận , Nguyễn Thái Hà. Quản lý chất lượng và xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị chụp nhũ ảnh.,Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 40+41,2003.trang 32
Nguyễn Đức Thuận , Phạm Ngọc Tiến.Thiết kế bộ tạo xung dùng trong điều trị điện sử dụng vi điều khiển AT89C51. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 44+45.2003.trang 26
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung, Đào Quang Huân Thiết kế thiết bị mô phỏng máy chụp cắt lớp điện toán. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 44+45.2003.trang 7
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung, Đào Quang Huân. Thiết kế hệ thống điều khiển của thiết bị mô phỏng chụp cắt lớp điện toán. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 46+47,2004.trang 43
Nguyen Duc Thuan, Chu Duc Hoang, Pham Manh Hung, The Design of Electrotherapy Equipment Using CPLD and Microcontroller. Proceedings of The sixth Vietnam conference on Automation (VICA 6), 2005,p.484
Nguyễn Huu Trung, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Nam Quan, Nguyen Thuy Anh. The Analysis of high-frequency high resolution Electrocardiogams Using Haar Wavelet Footprints. Proceedings of The sixth Vietnam conference on Automation (VICA 6), 2005,p.508
Nguyễn Đức Thuận , Lại Hữu Phương Trung, Phạm Ngọc Tiến. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều trị điện bằng dòng xung tần số thấp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 53,2005.trang 41
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung .Đề xuất mô hình điều chế đa tải tin sử dụng các cơ sở và khung Wavelet. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 50,2005.trang 96.
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Sáng, Bùi Thị Thu Hà.Xây dựng chương trình đọc và hiển thị file dữ liệu theo chuẩn DICOM. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,số 54,2005.trang 27.
Vũ Duy hải, Nguyễn Đức Thuận , Nguyễn Thái Hà.Xây dựng chương trình tạo và dịch bản tin HL7 được ứng dụng trong hệ thống thông tin y tế, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2006,Số 57,Trang 69-72
Phạm Thế Hùng,Đỗ Thị Thanh Nga, Nguyễn Đức Thuận, Nghiên cứu và ứng dụng chuẩn BiFs-Iso IECI4496-1 cho tương tác đối tượng truyền hình số trên hệ thống SH-Mobile 23.A của RENESAS; Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2006,Số 57,Trang 80-84
Chử Đức hoàng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Duy Hải. Đo lường, phân tích dữ liệu của thiết bị theo dõi bệnh nhân và viết chương trình hiển thị trên máy tính.Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật,2006 Số 58,Trang 15-19
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn văn sáng, Bùi Thị Hà.Xây dựng chương trình xử lý ảnh y tế theo chuẩn DICOM, Số 58; Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2006, Số 58, Trang 20-24
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Việt Dũng, Lại Hữu phương trung,ghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điều trị điện xung thế hệ mới BK-ET2; Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,NXB Bách khoa Hà nội Proceedings,2006, pp.4-11
Nguyễn Đức Thuận , Đào Quang huân, Nguyễn Thái hà, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Duy hải, Chử Đức Hoàng.Ứng dụng kỹ thuật số trong thiết kế chế tạo thiết bị điều trị mắt; Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,NXB Bách khoa Hà nội Proceedings,2006, pp.23-27
Nguyễn Đức Thuận, Đào Quang huân, Lại Hữu Phương Trung, Vũ Duy Hải.Thiết kế máy điều trị dùng dòng Galvanic sử dụng công nghệ số, Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,NXB Bách khoa Hà nội Proceedings,2006, pp.39-43
Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Việt Dũng, Dương Đức Kiên, Lương Quang Huy,Thiết kế hệ thống báo khẩn dùng cho bệnh nhân phục vụ cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,, NXB Bách khoa Hà nội, Proceedings,2006, pp.49-54
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận , Nguyễn Thái Hà,Xây dựng chương trình điều khiển và hiển thị các thông số sinh học trên máy tính. Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,NXB Bách khoa Hà nội Proceedings,2006, pp.55-60
Nguyen Huu Trung, Nguyen Duc Thuan, Duong Trung Huyen. Wavelet-based electrocardiagram signal denoising;,Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐH Bách Khoa Hà Nội,NXB Bách khoa Hà nội Proceedings,2006, pp.66-69
Nguyễn Hữu trung, Nguyễn Đức Thuận.Thiết kế mạch khuếch đại điện tim có độ chính xác cao. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 59. Năm 2007
Hoàng Quang huy, Nguyễn Đức Thuận. Ứng dụng SSL trong các Website thương mại điện tử Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 59. Năm 2007
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Phạm Mạnh Hùng, Chử Đức Hoàng, Phạm văn Thanh. Designing home-care monitor equipment. The second International confrence on the development of BME-Hà nội 2007, pp.66-73
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Phạm văn Thanh,Building program to control and display biological parameters on DOS system’s embeded PC with Vietnamese language display. The second International confrence on the development of BME-Hà nội -2007, pp.97-104
Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thu Vân.Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh X-quang vú phục vụ chẩn đoán và lưu trữ tại các bệnh viện Việt nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 67 Năm 2008
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức thuận.Thu nhận và quản lý dữ liệu xét nghiệm trên nền Webserver ứng dụng trong bệnh viện điện tử. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 68. Năm 2008
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận .Xây dựng chương trình quản lý phòng khám siêu âm BK-US Manager ,Hội thảo khoa học -Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện ,VN-HISMANAG’08, 2008,pp. 167-172
Nguyễn Đức Thuận ,Vũ Duy Hải. Xây dựng mô hình xử lý thông tin bệnh viện tại Việt Nam; Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2009,Số 69,Trang 6-10 ,ISSN 0868 – 3980009
Viet Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dzung Nguyen,Van Thanh Pham. An Automated method to segment and classify masses in mammograms , World academy of science and technology 52-2009, Issue 28, p.p. 942,Online :www.waset.org/journal
Nguyen thai Ha, Nguyen Duc Thuan, Pham manh Hung, Doan dinh Nhan. Gray level co-occurrence matrix application in detection of abnormalities on mammograms; Journal of science &technology, Journal of Technical Universities , No.73B ,pp. 57-61, 2009, ISSN 0868 – 3980009
Nguyen thai Ha, Nguyen Duc Thuan, Pham manh Hung,Đào trang Linh, Trần thanh Minh. Phân vùng ảnh X quang vú bằng phương pháp chênh lệch mức xám đồ; Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2009,Số 74,Trang 67-71,2009,ISSN 0868 – 3980009
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Hoàng Quang Huy.Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu trong quản lý thông tin bệnh viện; Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, khoa học tự nhiên và công nghệ Tập 25, số 4,Trang.205-210, 2009, ISSN 0866-8612
NT Ha, ND Thuan and NT Van. A study of Mean Glandular Dose during diagnostic mammography in hospitals in Hanoi, Vietnam; Proccedings of the third International conference on Development of Medical Engineering in Vietnam ,11Jan-14Jan,2010, pp.262-264,Springer,ISSN: 1680-0737 The IFMBE Proceedings
H.Q Huy, N.D Thuan and V.D Hai. Building an elearning website for biomedical; Proccedings of the third International conference on Development of Medical Engineering in Vietnam ,11Jan-14Jan,2010, pp.250-253,Springer,ISSN: 1680-0737 The IFMBE Proceedings
Viet Dzung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Tien Dzung Nguyen, Thom Thao Nguyen Thi and Duc HoaTran. A Program For Locating Possible Breast Masses On Mammograms. Proccedings of the third International conference on Development of Medical Engineering in Vietnam ,11Jan-14Jan,2010, pp.109-112,Springer,ISSN: 1680-0737 The IFMBE Proceedings
Hai D. Vu, Thuan D. Nguyen, Ngoc P. Pham, Huy Q. Hoang and Thanh V.Pham. A Design of Renal Dataflow Control and Patient Record Management System for Renal Department Environment in Vietnam,Proccedings of the third International conference on Development of Medical Engineering in Vietnam ,11Jan-14Jan,2010, pp.97-100,Springer,ISSN: 1680-0737 The IFMBE Proceedings
Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Phạm mạnh Hùng, Đào quang Huân, Nguyễn nguyen Khôi, Nguyễn cao luận, Nguyễn Hữu Dũng.Thiết kế thiết bị lọc màng bụng tự động ứng dụng trong điều trị thận nhân tạo tại Việt Nam. Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010 pp: 874-879
Lại Hữu Phương Trung,Nguyễn Đức Thuận, Đào quang Huân. Thiết kế bộ đo lực cho máy kéo dãn cột sống ứng dụng trong điều trị phục hồi chức năng; Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V, 5/2010, pp: 880-886
Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Trần Ngọc Toàn, Đánh giá mật độ quang và độ tương phản ảnh trong ảnh chụp X-quang vú ở bệnh viện; Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V,5/2010, pp: 858-862
Nguyen Viet Dung, Pham van thanh, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duc Thuan, Automatically contour-based detection on suspicious massive lesions in mammogram; Journal of science & Technology,Journal of Technical Universities,2010No.79B, pp. 38-42
Vu Duy Hai,Nguyen Duc Thuan. Design of laboratory Information System for healthcare in Viet nam BK-LIS; ICCE-the Third international conference on Communications and Electronics,p.25,2010, ISBN: 978-1-4244-7957-0
Viet Dzung Nguyen, Thu Van Nguyen, Tien Dzung Nguyen,Duc Thuan Nguyen, Hong Van. Detect Abnormalities in Mammograms by local contrast Thresholding and Rule-based Classification; ICCE-the Third international conference on Communications and Electronics, p35,2010,ISBN: 978-1-4244-7957-0
Nguyen Duc Thuan, Vu Duy Hai, Phan Phuc Ngoc. Design of a WiFi Central Patient Monitoring System., Proceedings of First Korea-Vietnam Technical Seminar on Information and Communications, pp.144-147, TSIC 2010
Thuan D. Nguyen, Hai D. Vu, John G. Webster, Amit J. Nimunkar. A web-based electronic medical records and hospital information system for developing countries; N.01 Volume 5,PP. 155-170,2011, ,Journal of Health Informatics in Developing Countries -USA , ISSN:1178-4407
Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Pham Phuc Ngoc. Automatic Retrieving Data from Medical Equipments to Create Electronic Medical Record (EMR) for e-Hospital Model in Vietnam. The 5th International Symposium on Bio and Medical Informatics and Cybernetics: BMIC 2011, July 19th - July 22nd, Volume 2 ,pp. 152-157,2011 – Orlando, Florida, USA, ISBN-13: 978-1-936338-30-6
Pham P. Ngoc, Vu D. Hai, Nguyen D. Thuan, Pham M. Ha, Nguyen T.G. Chi, Nguyen A. Cuong. E-Prescription applies to e-hospital model; Proc. of the 1st International Sysposium on Engineering Physics and Mechanics, October 25-26, pp.7-14,2011, Ho Chi Minh, Vietnam
Vũ Duy Hải, Nguyễn Đức Thuận, Đào việt Hùng,Đào quang Huân, Phạm mạnh Hùng, Nguyễn cao Luận, Nguyễn hữu Dũng. Xây dựng quy trình tự động rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo tại Việt nam,Tạp chí Khoa học & công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật,số 80,P.16-21, 2011,ISSN 0868 – 3980009
Lại hữu phương Trung, Nguyễn Đức Thuận, Đào quang Huân. Xây dựng chương trình đièu khiển cho máy kéo dãn cột sống; Tạp chí Khoa học & công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật,số 81, Trang 7-12,2011,ISSN 0868 – 3980009
Viet dung nguyen,Quang huan Dao, Phuong Trung Lai H, Ngoc Tien Pham, Duc Thuan Nguyen, A.V. Kipensky, A.P. Lastovka. Design current stabilization circuit for transcranial impulse electro stimulation; International conference on the Development of biomedical Engineering Ho chi minh City,Vietnam,PP. 157-161, Springer,ISSN: 1680-0737 Proccedings of the 4th IFBME,2012
Nguyen Viet Dung, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Tien Dung, Nguyen Huu Long, Bui Duc Huyen . Aplication of neural network in classifying massive lesions in mammograms. Proccedings of the 4th International conference on the Development of biomedical Engineering ,Ho chi minh City,Vietnam, pp.242-245, 2012,Springer,ISSN: 1680-0737-
Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Pham Phuc Ngoc. Automatic Retrieving Data from Medical Imaging Equipments and Evaluation Electronic Health Record Quality; Journal of science &technology –Techincal Universities,N0.88,PP. 30-35 ,2012, ISSN 0868 – 3980009
Viet Dung Nguyen, Duc Thuan Nguyen, Huu Long Nguyen, Duc Huyen Bui,Tien Dung Nguyen. Automatic Indentification of massive lesions in digitalized mammograms; ICCE 2012-The fouth International conference on communications and Electronics,1st-3rd August,2012 Hue Royal city, Vietnam,PP. 313-317, ISBN: 978-1-4673-2490-8
Vu Duy Hai, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Minh Duc, Le Van Quyen, Dao Viet Hung, Pham Phuc Ngoc. Design of Automated Dialyzer and Bloodline Washing system and quality Assesment of Dialyzer after Reprocessing for reusing inhemodialysis; ICCE 2012-The fouth International conference on communications and Electronics,1st-3rd August,2012 Hue Royal city, Vietnam,PP. 647-651, ISBN: 978-1-4673-2490-8
Duong trong Luong, Nguyen duc Thuan, Nguyen Hung. ECG Signal transmission Using Wireless Technology in patient health-care and Monitoring System;, Journal of science and technology, University of Danang, 2012,No.1,PP. 80-85,ISSN 1859-1531
Chu Duc, Thuan nguyen duc, and Trung pham Dinh . Effect of Respiration in HRV Analysis using Chaos Theory; Hoan. Journal of Medical and Bioenginering, , Volume 2, No.1, 2013,PP 49-51, ISSN 2301-3796
Hoang Chu Duc, Thuan nguyen duc. Information from graphical analysis of heart rate variability using chaos theory;, International Journal of Science & Research ( IJSR) , Volume 2, No.3, 2013, On line ISSN 2319-7064,www.ijsr.net
Hoang chu Duc, Thuan nguyen Duc. Measurement of rate variability by methods based on chaos theory;.Intenational journal of sciencs & Reseach (IJSR),www.ijsr.net No.042013, Volume 2,pp.236-239, online ISSN: 2319- 7064
Hoang chu Duc, Thuan nguyen Duc, Trung Lai huu Phuong. Neuro-fuzzy approach to heart rate variability analysis; International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics ( IJBBB),2013,No.5,Volume 3,pp.456-459, ISSN 2010-3638
Duong Trong Luong, Chu Duc Hoang, nguyen van Trang, Trinh quang Duc, Nguyen Duc Thuan. Study on limitation of removal of baseline noise from electrocardiography signal in measurement using wavelet analysis; Proceedings of The 5th International Conference on Ubiquitous and Future Networks ( ICUFN)-DA NANG- VN 2013, session 9A(9A-3),Organized by IEEE ,ISBN: 978-1-4673-5742-5
Hoang chu Duc, Duong Luong, Nguyen Thuan, Trinh Duc. Mobile Device Based HRV Analysis System. Proceedings of The 5th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)-DA NANG- VN 2013, session 9A(9A-3),Organized by IEEE ,ISBN: 978-1-4673-5742-5
Q.D.Truong, M.P.Nguyen, V.T.Hoang, H.T.Nguyen, D.T.Nguyen, T.D.Nguyen, V.D.Nguyen .Feature Extraction and Support Vector Machine based Classification for false positive reduction in Mammographic Images.The 5th International Symposium on IT in Medicine and Education,China, 2013,ISBN: 978—94-007-7671-3
Hoang chu Duc, Hung Pham Manh, Thuan nguyen Duc , Detecting congestive heart rate variability failure using pointcare trend analysis plot ; 3th International conference on Enviromenttal, Biomedical and Biotechnology 2013(ICEBB-2013) in SINGAPORE, ISSN: 2010-3638
M. D. Le, D. T. Nguyen. T. D. Nguyen, Q. D. Truong, V. D. Nguyen. Combination of Block Difference Inverse Probability Features and Support Vector Machine to Reduce False Positives in Computer-Aided Detection for Massive Lesions in Mammographic Images; The 6th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI 2013),China,pp.29-33 , 2013,ISBN: 987-1-4799-2760-9
Dương Trọng Lượng, Nguyễn Đức thuận. Đánh giá gói dữ liệu trong hệ thống truyền tín hiệu điện tim( ECG) không dây sử dụng Wifi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường, ĐH Kỹ thuật, 2013,Số 96, Trang 40-46
M. P. Nguyen, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, Q. D. Truong, V. D. Nguyen. An Alternative Approach to Reduce Massive False Positives in Mammograms Using Block Variance of Local Coefficients Features and Support Vector Machine. Complex Adaptive Systems Elsevier Procedia Computer Science, Vol. 20, pp.399-405, 2013,Missouri,USA,ISSN: 1877-0509
Hung Pham Manh, Hoang ChuDuc , Khang NguyenVan, Thuan Nguyen Duc.The parameters of disease manifestations in iEMG; The 2013 IEICE International conference on Intergrated Circuits, Design, and verification, pp.204-207, November 15-16, 2013 ,Ho Chi Minh City, Viet nam,ISBN 978-4-88552-282-6
Hoang ChuDuc , Thuan Nguyen Duc. Heart rate monitor and QRS detection using microcontroller; Hội nghị quốc gia về Điện tử - truyền thông , Hội vô tuyến Điện tử Việt nam-REV 2013, 17 tháng 12 -2013, Hà nội,PP.61-65,NXB Đại học Quốc gia Hà nội, ISBN: 978-6-04934-664-4.
Removal of baseline noise from Electrocardiography ( ECG) signal based on time domain approach. Duong Trong Luong, Nguuyen Duc Thuan, Trinh Quang Duc.International Journal of Biomedical Science and Engineering. Vol.2,No 2, 2014, pp.11-16, doi.10.11648j. ijbse 2014020211-USA
79. Thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh – Soundcard tích hợp trong máy tính. Dương Trọnh Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Trịnh Quang Đức, Phi Ngọc Tú, Nguyễn Phan Kiên .Tạp chí khoa học ĐHQG HN: Khoa học tự nhiên và công nghệ, Tập 30,số 2(3/ 2014), 40-46, ISSN 0866-8612

80.Thiết kế hệ thống hỗ trợ tập luyện một bậc tự do và đo đạc thông số chuyển động ứng dụng cho phục hồi chức năng khớp khuỷu tay..Phạm Phúc Ngọc, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Đức Thuận.Hội nghị Quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin ( REV-ECIT2014).Tr. 153-157, ISBN 978-601-67-0319-5

 1. Filter-based Feature Selection and Support Vector Machine for False Positive Reduction in Computer-Aided Mass Detection in Mammograms.V.D.Nguyen, D.T.Nguyen, T.D.Nguyen, V.A.Nguyen, Q.D.Truong, The Proceedings of The 7th International Conference on Machine Vision (ICMV 2014) 19-21/11/2014. ISBN 978-1-6284-1560-5

 2. Thiết kế hệ thống truyền-nhận tín hiệu điện tim (ECG) ứng dụng công nghệ WiFi hỗ trợ theo dõi và chẩn đoán bệnh tim mạch từ xa. Dương Trọng Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Minh Đức. Tạp chí Y học thực hành, Bộ y tế, số 960,2015.Tr.56-65, ISSN 1859-1663

 3. Thiét kế mạch thu nhận tín hiệu Tim đồ trở kháng ngực ( ICG) áp dụng để đo và theo dõi liên tục các thông số huyết động của tim. Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Vũ Duy Hải, Nguyễn Minh Đức , Tạp chí Y học thực hành, Bộ y tế, số 960,2015.Tr.65-70, ISSN 1859-1663

 4. Một phương pháp đồng bộ dữ liệu điện não đồ với sự kiện vận động để trích xuất thông tin hữu ích . Lại Hữu Phương Trung, Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Bình. Tạp chí Y học thực hành, Bộ y tế, số 960,2015.Tr.41-47, ISSN 1859-1663.

 5. New design of 12-lead ECG simulation signal system with simulated noise added .Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan. International Journal of soft computing and Engineering,( IJSCE) ,India,Volume 4,Issue 6,1/2015 ,ISSN 2231-2307 ( Online)

 6. Design of Electrocardiography Signal Acquisition and Processing Software Module.Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Minh Duc, Dang Huy Hoang, Nguyen Ngoc Xuan, International Journal of Biomedical Science and Engineering. USA, Vol. 3, No. 2, 2015, pp. 11-17. doi: 10.11648/j.ijbse.20150302.11, ISSN:2376-7235 (Online)

 7. Removal of Power line Interference from Electrocardiograph ( ECG) using proposed adaptive filter Algorithm.Duong Trong Luong, Nguyen Duc Thuan, Dang Huy Hoang. Global Journal of computer Science and Technology. Volume XV, Issue 1, Version 1, 2015.ISSN 0975-4172( Online)

 8. New Approach to Designing reliable circuit for acquiring Impedance Cardiography signal (ICG. Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh, Nguyen Thai Ha, Nguyen Duc Thuan, International Journal of Innovative Science and modern Engineering (IJISME), Vol.3, Issue 4. pp. 36-42 , ISSN 2319-6386 ( Online), 2015.

 9. Development of features set for classification of imagery hand movement-related EEG signal. Phạm Phúc Ngọc, Vũ Duy Hải, Phạm Văn Bình, Nguyễn Đức Thuận. Tạp chí Khoa học & công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật, số 109. pp43-48, 2015, ISSN 0868 – 3980009.

 10. A novel two-state ECG compression algorithm used in telemedicine. Duong Trong Luong Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh, Nguyen DucThuan, Journal of science and Technology; V. 109 (2015), pp.022-027; ISSN 0868 – 3980009

 11. Advanced Two-State Compressing Algorithm: A Versatile, Reliable and Low-Cost Computational Method for ECG Wireless Application.Duong Trong Luong, Nguyen Minh Duc, Nguyen Tuan Linh, Nguyen Thai Ha,Nguyen Duc Thuan International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-5 Issue-6, January 2016