Dịch vụ Kỹ thuật

Với đội ngũ cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực Điện tử y sinh, ngành Kỹ thuật y sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội có khả cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật bao gồm: Chuyển giao công nghệ và cung cấp sản phẩm từ những kết quả nghiên cứu (xem thêm phần Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng), Tư vấn kỹ thuật về trang thiết bị y tế, đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Điện tử y sinh, bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế, thiết kế chế tạo trang thiết bị theo yêu cầu, thiết kế xây dựng các loại phần mềm ứng dụng trong ngành y tế… Khách hàng chính là các đơn vị như: Sở y tế các Tỉnh, Thành phố, các bệnh viện, các cơ sở y tế, các phòng khám tư nhân, các đơn vị đào tạo (trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, dạy nghề), các viện nghiên cứu, các công ty sản xuất và kinh doanh về trang thiết bị y tế, phần mềm ứng dụng trong y tế …

TƯ VẤN KỸ THUẬT VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Cung cấp các loại hình tư vấn kỹ thuật như:

 • Tư vấn lập dự án, mua sắm trang thiết bị y tế
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và xét thầu dự án đầu tư
 • Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế
 • Tư vấn đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế…

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Cung cấp các loại hình đào tạo ngắn hạn như:

 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các kỹ thuật viên
 • Đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu
 • Đào tạo ngắn hạn từ xa…

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Cung cấp các dịch vụ như:

 • Bảo hành, bảo trì toàn bộ các thiết bị y tế trong bệnh viện
 • Sửa chữa, nâng cấp, thay thế thiết bị y tế

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THEO YÊU CẦU

Nhận thiết kế chế tạo theo yêu cầu các loại thiết bị như:

 • Thiết kế chế tạo thiết bị điện tử y tế
 • Thiết kế chế tạo thiết bị điện tử ứng dụng
 • Thiết kế chế tạo thiết bị dùng cho đào tạo
 • Thiết kế chế tạo thiết bị khác theo yêu cầu