Địa chỉ ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu

1. Bệnh viện Bạch Mai: Thiết bị monitor theo dõi các thông số sống của cơ thể


2. Bệnh viện E - Hà nội: Thiết bị điều trị viêm cơ khớp dùng dòng điện


3. Bệnh viện Mắt Trung ương: Thiết bị điều trị mắt sử dụng dòng Galvanic


4. Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai:


5. Khoa thận nhân tạo Bệnh Viện Hà Tĩnh: Thiết bị rửa quả lọc và dây dẫn máu tự động


6. Trung tâm mắt Bình Định: Thiết bị điều trị mắt dùng dòng Galvanic