Đội ngũ cán bộ

Hiện tại, lực lượng cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho chuyên ngành Kỹ thuật y sinh gồm 2 bộ phận:

  • (1) Bộ phận cán bộ cơ hữu - gồm trên 30 cán bộ, trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật y sinh.
  • (2) Bộ phận cán bộ cộng tác viên - gồm cán bộ trực thuộc các đơn vị phối hợp với Bộ môn từ các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các bệnh viện, các công ty khác nhau trên cả nước được mời làm cộng tác viên trong việc giảng dạy cũng như nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật y sinh.
DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC TIẾP THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT Y SINH
Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận
Học hàm, học vị: GS.TS, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp
Chức vụ, vị trí công tác: Giám đốc chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử
Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Bộ môn, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật xạ trị, An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Họ và tên: Vũ Duy Hải
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Mạng thông tin y tế, Y tế từ xa, Bệnh án điện tử, Chuyên đề BME, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Điện tử y sinh
Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh, Xử lý ảnh y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Họ và tên: Mai Anh Tuấn
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cảm biến bán dẫn, cảm biến sinh học điện hóa, Vi điện tử, điện tử công nghiệp (sản xuất điện tử), Năng lượng mới (chuyển đổi, tích trữ năng lượng)
Họ và tên: Dương Trọng Lượng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinh
Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Viện trưởng Viện ĐTVT, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin, Nhập môn kỹ thuật
Họ và tên: Phạm Ngọc Nam
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó Viện trưởng Viện ĐTVT, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kỹ thuật vi xử lý, Kỹ thuật số, Nhập môn kỹ thuật
Họ và tên: Nguyễn Hữu Trung
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Phó Viện trưởng Viện ĐTVT, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kỹ thuật vi xử lý, Kỹ thuật số, Xử lý tín hiệu y sinh
Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: GĐ Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu trúc máy tính, Mô hình hóa tín hiệu y sinh, Xử lý ảnh y tế
Họ và tên: Phạm Phúc Ngọc
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Cơ sinh, Kỹ thuật điện tử, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Họ và tên: Nguyễn Thu Vân
Học hàm, học vị: ThS.NCS (Úc)
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật siêu âm, Thiết kế kỹ thuật y sinh
Họ và tên: Hoàng Quang Huy
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Thiết kế kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện tử, Cấu kiện điện tử
Họ và tên: Đinh Thị Nhung
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử
Họ và tên: Đào Việt Hùng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Điện tử y sinh, Kỹ thuật điện tử
Họ và tên: Trần Anh Vũ
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin y tế, Các chuẩn công nghiệp dùng trong y tế
Họ và tên: Nguyễn Phan Kiên
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cơ sở điện sinh học, Cơ sinh
Họ và tên: Trịnh Quang Đức
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Quang học y sinh, Linh kiện quang điện tử, Laser trong y tế
Họ và tên: Nguyễn Minh Đức
Học hàm, học vị: ThS.NCS (Úc)
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Mạch xử lý tín hiệu y sinh
Họ và tên: Đào Quang Huân
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Phòng thí nghiệm
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Cấu kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử, Thiết bị điện tử y sinh
Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ, vị trí công tác: Trưởng Phòng thí nghiệm
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điện tử y tế, Kỹ thuật điện tử, Xử lý tín hiệu y sinh
Họ và tên: Lại Hữu Phương Trung
Học hàm, học vị: ThS.NCS
Chức vụ, vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điều trị, Lập trình hệ nhúng, Thiết kế phần cứng
Họ và tên: Phạm Ngọc Tiến
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Thiết bị điều trị, Lập trình hệ nhúng
Họ và tên: Phạm Văn Bình
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ, vị trí công tác: Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lý thuyết mạch, Tín hiệu và hệ thống
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Học hàm, học vị: CN
Chức vụ, vị trí công tác: Kế toán
Họ và tên: Trịnh Phan Liên
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ, vị trí công tác: Chuyên viên

Danh sách các cộng tác viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng ngành Kỹ thuật Y Sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Họ và tênĐơn vị
Prof. John G. WebsterĐH Wisconsin-Madison, USA
Prof. Amit J. NimunkarĐH Wisconsin-Madison, USA
Prof. John G. MurphyĐH Wisconsin-Madison, USA
Prof. Amrish ChourasiaĐH Wisconsin-Madison, USA
Prof. Nitish V. ThakorĐH Johns Hopkins, USA
Prof. Benjamin S. KelleyĐH Baylor, Texas, USA
Prof. John L. SemmlowĐH Rutgers, New Jersey, USA
Prof. Tran ThongĐH Oregon Health & Science, USA
Prof. Dr. Ronny Van LoonĐH Vrije, Brussel, Belgium
Prof. Lee SeldonĐH Monash, Australia
Prof. HenningĐH Ilmenau of Technology, Germany
Dr. Michael ZhangCty Beijing Choice, China
GS.TS. Lê Ngọc TrọngNguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
ThS. Dương Văn TỉnhNguyên Vụ Trưởng vụ TTB&CT Y tế, Bộ Y tế
ThS. Nguyễn Minh TuấnVụ Trưởng vụ TTB&CT Y tế, Bộ Y tế
KS. Nguyễn Xuân BìnhChủ tích Hội Thiết bị y tế Việt Nam
KS. Hà Đắc BiênTổng Thư ký hội Thiết bị y tế Việt Nam
KS. Phạm Đức HiềnPGĐ Bệnh viện Hữu Nghị
KS. Đoàn Nhật ÁnhBệnh viện Nhi TW
KS. Bùi Xuân VinhTrưởng phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Bạch Mai
KS. Dương Bá KiếmBệnh viện Nhi TW
KS. Phạm KínhBệnh viện Mắt TW
ThS. Phạm Thị Thu HàBệnh viện Mắt TW
KS. Phạm Văn ThanhPGĐ Cty Thiết bị y tế Việt Nhật
ThS. Vũ Trường MinhCty Siemens Việt Nam
KS. Chu Thế HùngCty Roche Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Xuân NghiênGĐ Bệnh viện Khánh Lương
TS.BSCC. Nguyễn Cao LuậnNguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai
BS. Nguyễn Hữu DũngTrưởng khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai
KS. Nguyễn Hoàng VânPhòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Bạch Mai
KS. Đoàn Phạm ThắngPhòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Bạch Mai
ThS. Đỗ Chí HùngBệnh viện E
KS. Phạm ThưNguyên Trưởng phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện E
KS. Nguyễn Thị Minh ChâuPhòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện E
PGS.TS. Huỳnh Lương NghĩaHọc viện Kỹ thuật Quân sự
GS.TS. Phạm Thị Minh ĐứcĐại học Y Hà Nội
PGS. TS. Lê Thu LiênĐại học Y Hà Nội
KS. Trịnh MiêngViện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế
GS.TSKH. Thân Đức HiềnĐại học Bách Khoa Hà Nội
GS.TSKH. Nguyễn Văn TrịĐại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. Tạ Phương HòaĐại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Nguyễn Vũ ThắngĐại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Phạm Nguyễn Thanh LoanĐại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Lê DũngĐại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Đặng Quang HiếuĐại học Bách Khoa Hà Nội
CN. Nguyễn Mai TầnĐại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. TS. Huỳnh Quyết ThắngĐại học Bách Khoa Hà Nội
KS. Nguyễn Đức MinhĐại học Bách Khoa Hà Nội
BS. Lê Xuân ThâmĐại học Bách Khoa Hà Nội